BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

Thông tin công trình


Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình
Quy mô: 200 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Ninh Bình